Make your own free website on Tripod.com
   

Index > Religion > Tablopregxoj

Tablopregxoj en Esperanto


[Januaro]
Februaro
Marto
Aprilo
Junio
Julio
Auxgusto
Septembro
Oktobro
Novembro
Decembro


Januaro

Januaro 1 Matene
Novjaro

Dum ni kunvenas cxirkaux la festa tablo cxi tiu bela Novjara Tago, ni dankas Cin kara Sinjoro por Cia bonkoro al ni, kaj petas Dion ke la malsatoj cxie estu nutritaj. Estu kun ni dum cxi tiu tago, gvidu kaj gardu nin, ni petas en Lia nomo. Amen.

Januaro 1 Tagmeze
Novjara Pregxo

Ho Dio, niajn bondezirojn plenumu;
La malbono Ci fortenu;
Cia Sankta Volo al ni malkasxu;
Kaj nian devon, klarigu;
Per Cia cxiela graco nin subtenu;
Kaj cxian nian bezonojn provizu;
Kuri la Cxiela kunkurso nin helpu;
Kun cxiam apud ni Jesu'. Amen.

Januaro 1 Vespere
Novjara Tago

Ni petas ke la Cxiela beno subiri sur la mangxon antaux ni. Cxi tiu Nova Jaro trovu nin pli volemaj ke ni faru Cian volon. Pro Kristo. Amen.

Januaro 2

Pro la dauxrigo de Cia amafableco al ni, ni donas Ci cxiun dankon, Ho Sinjoro. Plenigu niajn bezonojn kaj savu nin, pro Jesuo, Cia Filo. Amen.


Januaro 3

Pro cxiu donaco de naturo kaj de graco;
Pro nia Cxiela vidajxo de Ci,
Pro cxio kio Cia amo intencos por ni, ho Dio, ni donas al Ci gracan dankon.
Per Kristo Jesuo. Amen.


Januaro 4

Ci scias kiajn bezonojn ni havas, ecx antaux ol ni petas al Ci. Korfavore vidu niajn nunajn dezirojn kaj estu cxiame grace al Ciaj servantoj, pro Kristo. Amen.

Januaro 5

Kie ni misfaris, ni humile petas Cian pardonon, ho Patro Cxiela. Venu apud ni nun kaj superkovru nin per Cia granda boneco, pro Jesuo. Amen.

Januaro 6

Ho Dio, lasu ke la tuta mondo benu Cin, cxar estas neniu sen la signo de Cia favoro. Ni, la idoj de Cia amo, gxojas por konfesi Ciajn bonecon. Permesu ni per Cia favoro heredi la eternan bonecon de la Cxielo. Amen.

Januaro 7

Farigu nin malrapide forgesi Cin, ho Dio, cxar ni havas kauxzon memori Cin konstante. Cxu Ci ne provizis por Cxiuj niaj bezonoj? En cxio ke Ci faris por ni, Cia sankta nomo estu glorigita. Amen.


Januaro 8

Cxiu kreajxo, ho Dio, estas ricevanto de Cia graco. Farigu nin pli dankema al Ci kaj helpu nin ke ni adoru kaj servu Cin. Pro Cia Nomo. Amen.

Januaro 9
(movu al marto por La Granda Fasto)

En Cia granda amo, kara Sinjoro, Ci iris tra la ombrojn kaj mallumon kaj la angoro de Monto Kalvario, por ke ni konu la brilon, la felicxon, la gloron de Paradizo. Dum nia tuta vivon Cia amo neniam cxesas, kaj ni memorfestu gxin denove dum ni kunvenas cxirkaux cxi tiu tablo de Cia abundo. Amen.

Januaro 10

Ci savis kaj protektis nin, ho Sinjoro, kaj ni per niaj vivoj neniam kauxzu riprocxon sur la nomon de Jesuo, sed cxiam lernu vivi por Ci, kaj al Cia honoro. Amen.

Januaro 11

Ni dankas Cin, Patro, pro la mezuro de sano kaj forto ni havas, per kio fari nian cxiutagan laboron kaj servi Cin. Tenu nin sana, utila, kaj fidema, pro Kristo. Amen.

Januaro 12

Kiam Cian favorojn, ho mia Dio! Mia leviganta animo mezuras
Transportita per la belvido mi perdigxas en miro, Amo, kaj lauxdo.
Por dekmil mil valoraj donacoj ni tage dankon donas
Ne estas la malplej gxoja koro kiu gustumas tiujn donacojn gxoje. Amen.

Januaro 13

Cxio kaj pli ol ni bezonas, Ho Sinjoro, Ci jam donis al ni. Ni cxiam danku Cin humile kaj vole servu Cin. Savu nin kontraux cxiun pekon. Amen.

Januaro 14

Sinjoro, ne cxesu Cian bonafablan zorgon al ni, kaj ni dauxru senintermite beni Cin pro Ciaj pasintaj kaj nuntempaj benoj. Amen.

Januaro 15

Dio, estu favore al ni, kaj benu nin, kaj briligu Cian vizajxon sur nin, por ke Cia vojo konigitu sur la tero, Cia savanta sano inter cxiuj nacioj. Tiam la tero donos sian pliigo, kaj Dio, ecx nia propra Dio, benos nin. Amen.


Januaro 16

Instruu nin, Jesuo, ke kiel ni faras al la malplej el Ciaj frataro ni faras al Ci. Permesu ke cxi tiu mangxajxo fortigu nin korpe kaj mense por servi Cin per bonfarado al niaj kunhomoj. Amen.

Januaro 17

Ni estas ligitaj al Ci, ho Sinjoro, per la ligiloj de granda amo. Tia amo konduku nin laux la vojoj de devo, ke kiel Ci faris korfavore al ni, tiel ni cxiam penu esti inda al Ci. Amen.

Januaro 18

Beata estu la Sinjoro pro cxiuj Ciaj favoroj, por Li donas al ni mangxajxo por mangxi kaj vestoj por surporti, kaj por ke Li liberigas nin de multaj malbonoj kiuj ni meriti pro niaj pekoj. Ni dankas Cin speciale, ho Sinjoro, por la donco de Jesuo Kristo, Cia Filo, pro kies ni petas Cin pardoni niajn ofendojn, kaj ricevi niajn animojn. Amen.

Januaro 19

Benu nian mangxajxon hodiaux, kaj plenigu nin kun dankemeco por cxiuj abundaj benoj per Cia Spirita cxeesto. Amen.

Januaro 20

Donu, Sinjoro, vestojn kaj sxirmajxojn* al la nehavuloj cxi tage. Nutru la malsatulojn, kaj trankviligu la malsanulojn, Cia bonspirito plenigu niajn korojn dum ni ricevas de Ci. Ni donas al Ci cxian dankon. Amen.

Januaro 21

Ni kun felicxaj mensoj, adoru la Sinjoro cxar li estas bonkora; cxiu vivajxo Li ja nutras. Lia plenmano provizas kontraux la bezono; cxar Liaj favoroj dauxros; cxiam fidemaj, cxiam certaj. Amen.


Januaro 22

Donu al ni graco por esti dankemaj pro la benoj kiuj Ci tiel bunte disdonis antaux ni cxi tage. En Cia propra nomo. Amen

Januaro 23

Ho Ci kiu satigis niajn busxojn per la bonajxoj, ni lauxdas Cin pro Cia graca provizado, kaj alpregxas Ciajn benojn dum ni mangxas. Amen

Januaro 24

Denove, Sinjoro, Ci elmontris Cian fortan amon en la proviso de cxi tiu mangxajxo. Ni dedicxu la subtenanta povo de gxi al la kauxzo por kiu Ci volas ke ni laboru. Benu cxion tio estas farita por Ci, en la nomo de Jesuo. Amen

Januaro 25

Ho Sinjoro, ni dankas Cin pro cxi tiuj favoroj kaj la mangxajxo metita anaux ni. Helpu nin kompreni Ciajn grandajn favorojn al ni kaj permesu ke nia sano kaj forto estu dedicxita al Cia laboro. Amen

Januaro 26

Ni donas al Ci dankon, pro vivo kaj cxiu el gxiaj benoj. Donu Ci al ni cxi tiun mangxajxon por nutri niajn korpojn, kaj ankaux Cian Vorton de vero por subteni niajn animojn. Amen.

Januaro 27

Satigante nia korpo malsato kaj soifo, permesu nin, ho Sinjoro, havi tiun pli Benita saton kaj soifon al justeco. Protektu nin de malindaj deziroj kaj ambicioj. Montru al ni kio estas Cia gracia volo por ni, kaj akceptu cxiun dankon. Amen.

Januaro 28

Kio estas la homaro, ho Sinjoro, ke Ci pripensas gxin? Kaj ankoraux ni donas al Ci dankon cxar ni estas la konstanta celojn de Cia amo kaj prizorgo. Amen.

Januaro 29

Ni dankas Cin, ho Sinjoro, pro la mangxajxo provizita al ni cxiutage kaj ni pregxas ke gxi fortigu nian amon al Ci kaj donu al ni la deziron eniri Cian laboron. Amen.

Januaro 30

Ni bezonas ne pli grandan pruvon pri Cia amo ol la benoj Ci konstante dusxigas sur nin. Ambaux la subrilo kaj la pluvo en siaj propraj manieroj pastras al ni. Tiel same faras gxojon kaj malgajecon, se inter ili ni havas la fidon por memori Cin. Donu al ni cxi tiun fidon, pro Jesuo. Amen.

Januaro 31

Ci traktis favore pri ni, Cxiela Patro, donante la gracon de komforto. Ni gxojas en la privilegio agnoski cxion denove al Ci kun dankdono. Amen.


* signifas ke mi ne certas pri la vortelekto


Sendu komentojn al mi. - Send comments to me.