Make your own free website on Tripod.com
   

Index > Religion > Tablopregxoj

Tablopregxoj en Esperanto

 


Februaro
Marto
Aprilo
[Majo]
Junio
Julio
Auxgusto
Septembro
Oktobro
Novembro
Decembro


MajoMajo 1

Cxiela Patro, ni donas al Vi dankon por la multajn gajnojn ni ricevas Cxe Ciaj manoj. Benu Cxiujn Ciajn kreitoj de la tero, kaj ricevu nin fine en la Cxielon kun Ci, pro Jesuo. Amen.

Majo 2

Nia Patro, kiu estas en la Cxielo, ni dankas Vin por la protekto donita al Cxiu el ni dum la pasinta nokto. Estu kun ni nun kaj benu Cxi tiun mangxajxon por la uzo de niaj mondaj korpoj. Nutru niajn animojn per la Pano de Vivo, pardonu niajn pekojn kaj savu nin pro Jesuo. Amen.

Majo 3

Cxiela Patro, ni dankas Vin por Cxiu el Ciaj benoj kaj kompatoj. Dauxre benu nin kiel Vi vidas ke ni bezonas, ni petas pro Jesuo. Amen.


Majo 4

Ni donas al Vi dankon, Ho Sinjoro, por Ciaj provizanta amo, kaj por nia povo partopreni en gxi. Amen.

Majo 5

Ho Sinjoro, Vi kreis la teron por la homaro, kaj donis al li la fruktojn de la tero kaj la bestaro por gxia subteno, kaj ordonis ke nia mangxajxo estu sanktigita per pregxo. Sanktigu Cxi tiu mangxajxon por ni, kaj nin por Viaservo pro Jesuo. Amen.

Majo 6

Ho Sinjoro, kiel ni povas danki Vin por la dauxraj favoroj ricevantaj Cxe Ciaj manoj? Cxiutage ni havas kialo esti profunde dankema al Ci. Akceptu nian dankon, ho Sinjoro, por la grandaj favoroj vi konstante donas al ni, kaj helpu vivi boban kaj utilan vivon kaj esti Cxiame dankema por Ciaj favoroj kaj amo. Amen.

Majo 7

Viagranda amo estas denove evidenta, ho Sinjoro, en Cxi tiu provizo de mangxajxo. Ni uzu la sanon kaj forton gxi donas nin per ViaGraco, en la kauxzo por kio Vi volas nin labori. Ni estu pli informita pri Ciaj instruajxoj kaj informigu aliajn pri Vialaboro. Savu nin pro Kristo. Amen.

Majo 8

Ho Sinjoro, Cxiuj kreitoj atendas Vin ke ili ricevos sian bonon. Vi malfermas Sian manojn kaj ili plenigxas de bono. Helpu nin memori Cxiam ke ni dependas je Vi kaj plendanke partopreni de la mangxajxo antaux ni. Pro Jesuo. Amen.

Majo 9

Ho Dio, ni dankas Vin por Cxi tiuj mondaj donacoj. Helpu nin memori la plej grandan donacon el Cxiuj, ViaFilo, Jesuo. Amen.

Majo 10

Cxiela Patro, ni dankas Vin por Cxio kion Viaamo provizas, kaj por Cxi tiu Viataga beno. Ni montru nian dankemecon al Vi per tute servi Vin . Amen.

Majo 11

Por Cxiuj el Ciaj favoroj al ni, Patro, ni estis en la estinteco malrapida por kompreni kaj danki. Ni scias pli kaj pli per Viadauxraj favoroj la amo Vi havas por ni. Helpu nin esti pli dankema, kaj farigxi pli identigita kun Viaservo. Donu al ni nian Cxiutagan panon kaj pardonu niajn pekojn, pro Jesuo. Amen.

Majo 12

Por Cxi tiuj dauxraj benoj ni dankas Vin , Ho Sinjoro. Savu nin Cxiuj pro Kristo. Amen.

Majo 13

Akceptu nian dankon, Ho Cxiela Patro, por Cxi tiuj kompatajxoj antaux ni. Benu ilin por sia intenca uzo kaj savu nin pro Kristo. Amen.

Mayo 14

Je Cxi horo, dum ni rompas la Pano de Vivo, ni sentas nian bezonon de Ci, Ho Patro en la Cxielo. Vi donis la pliigxo, kaj ni prenas de gxi por Cxio ke Vi faris, ni redonas nian sinceran dankon. Amen.

Majo 15

Ho Sinjoro, Cxiu bona kaj perfekta donaco venas de Ci. Akceptu nian dankon pro Cxi tiu mangxajxo kaj ni dediCxu niajn vivojn al Vi reciproke por Viaboneco, per Jesuo Kristo, nia Savanto. Amen.


Majo 16

Akceptu nian dankon, Cxiela Patro, por Cxi tiuj kaj Cxiuj aliaj benoj pro Jesuo Kristo. Amen.

Majo 17

Ricevu, ni pregxas al Ci, nian dankemon, nutru la tuta homaro, ni petas Vin , kiel Vi nutris nin. Liberigu nin el malbono, kaj la afliktoj de malbono. Kaj kiam Vi finos kun ni Cxi tie sur la tero, posedu kaj ricevu nin en Viaregnon supre, ni petas en Vianomo. Amen.

Majo 18

Nia Patro, ni dankas Vin pro Cxi tiu esprimo de Viaama komplezo al ni. Gvidu nin per ViaSpirito en la tutan veron kaj portu nin al Vi en la Cxielo, per Jesuo Kristo, nia Sinjoro. Amen.


Majo 19

Nia Cxiela Patro, ni petas Vin akcepti nian dankon por la benoj anaux ni kiuj estas esprimoj de Viakonstanta amo kaj zorgo. Sanktigu ilin por ni kaj nin al Viaservo, pro Jesuo. Amen.

Majo 20

Akceptu nian korsentan dankon, nia Patro, por la mangxajxo Vi disdonis antaux ni kaj pardonu niajn pekojn pro Kristo. Amen.

Majo 21

Nia Cxiela Patro, ni konfesas ke Cxiu bona kaj perfekta donaco venas de Ci. Nun, al Vi ni donas plej koran dankon por Cxi tiujn materialajn donacojn. Fortigu nin per ili, por ke ni havu vivon uzi por glorigi Cian regnon per servo al Ci. Kaj al Vi estu honoro, nun kaj Cxiame. Amen.

Majo 22

Ni dankas Vin , nia Patro, por kion vi abunde provizis al ni por subteni niajn mortantajn korpojn. Sanktigu gxin por nia bono kaj niaj animoj al Viaservo pro Kristo. Amen.

Majo 23

Ni dankas Vin , nia Patro en la Cxielo, por sano kaj forto, por la vivo kaj la sxanco por servo al Ci. Disdonu tage al ni la Panon de Vivo. Purigu nin de pekoj kaj Cxiuj kasxitaj kulpoj kaj malbonaj deziroj. Renovigu en ni tagon post tago gxustajn animojn, purajn celojn kaj al Vi estu Cxia gloro, Cxia honoro Cxar Vi disvastigis vivon kion komencigis en ni. Donu al ni nian Cxiutagan panon kial Vi vidas ke ni bezonas. En Vianomo. Amen.

Majo 24

Nia Patro, kiu estas en la Cxielo, benu la provizajxojn el Viaabundo nune metis antaux ni, kaj por niaj animoj la Panon de Vivo, en la nomo de Kristo. Amen.

Majo 25

Ni dankas Vin nia Patro, por Cxi tiu, alia manifestajxo de Viaama bonkoreco al ni. Benu la mangxajxon kun ni estas mangxota por uzo de niaj korpoj kaj pardonu niajn pekojn. Pro Kristo. Amen.

Majo 26

Nia Patro kiu estas en la Cxielo, ni ne prenas el Cxi tiuj abundajxoj sen redoni plej koran dankon al Ci, de kiu la tero ricevas Sian pliigon. Vi provizis al ni la abundajxojn de vivo, por kio niaj koroj estas dankemaj al Ci. Benu, ni petas al Ci, Cxi tiun provizojn por nutri niajn korpojn, kaj nin al Viaservo. Amen.

Majo 27

Benu nin, ho Sinjoro kaj Cxi tiujn el Ciaj donacoj, kiuj ni estas ricevonta el Viaabundo. Pro Kristo nia Sinjoro. Amen.


Majo 28

Sanktigu, ho Sinjoro, ni petegas al Ci, Cxi tiun mangxajxon por nia uzo, kaj nin al Vin servo kaj farigu nin vere dankemaj por Cxiuj favoroj per Kristo nia Sinjoro. Amen.

Majo 29

Al Ci, Patro, Filo, kaj Sankta Spirito ni redonas plej koran dankon por la multaj benoj kiuj ni ricevas Cxe Viamano, kaj speciale por la provizajxoj nun antaux ni metitaj.

Majo 30
(aux Memorigo Tago)

Ho Dio, ni dankas Vin ke Vi konservas por ni nacion kun libereco kaj justeco. Helpu nin Cxitage honori la homojn kiujn militis kaj mortis pro nia Unio. Ni sciu kiel simila la spirita de patriatismo estas al Viagranda Koro, kaj ni servu Vin pli bone pro la memoroj de hodiaux. Amen.

Majo 31

Estas kun dankemaj koroj ke ni dankas Vin , Ho Dio, por Cxi tiu Cxiutaga manao kiu Vi provizis por niaj malfortaj korpoj. Pardonu niajn multajn pekojn pro Jesuo. Amen.


Sendu komentojn al mi. - Send comments to me.