Make your own free website on Tripod.com
   

Index > Religion

Being Religious in Esperanto

When you become an Esperantist (and you're me,) you find that you want to integrate it into every aspect of your life. In this day of internet resources, this is easier than ever. There are active Esperantist online all over the world and most of them have websites!

The Esperanto League in the United States has a website where you can order the Bible as well as other religious works. The current offering of the Bible even includes the Apocrypha.

Prayers
Bible Passages
Creeds
Links


A Simple Grace: (translated by Lee Miller)

 

Grandas Di'

Bonas li

Pro la mangxo

Dankas ni

Amen

 

God is great

God is good

Thank you, Jesus

For our food

Amen

 


Nighttime Prayer for Children (translated by Lee Miller)

 

En la litojn iras ni

Kara Dio pregxas mi

Gardu nin gxis la mateno

Sxirmu nin per via beno

Amen

 

Now I lay me down to sleep

I pray the Lord my soul to keep

Guide me safely through the night

And wake me with the morning light

Amen

 


Ten Commandments

I've set these out as per Luther's Small Catechism. Other denominations may vary.

 

I. Ne ekzistu cxe vi aliaj dioj antau Mi

II. Ne malbonuzu la nomon de la Eternulo, via Dio.

III. Memoru pri la tago sabata, ke vi teny gxin sankta.

IV. Respektu vian patron kaj vian patrinon.

V. Ne mortigu.

VI. Ne adultu.

VII. Ne sxtelu.

VIII. Ne parolu kontrau via proksimulo malveran ateston.

IX. Ne deziru la domon de via proksimulo.

X. Ne deziru la edzinon de via proksimulo, nek lian sklavon, nek lian sklavinon, nek lian bovon, nek lian azenon, nek ion, kio apartenas al via proksimulo.

 


 

Psalm 23

La Eternulo estas mia pasxtisto;

mi mankon ne havos.

Sur verdaj herbejoj Li ripozigas min,

Apud trakvilaj akvoj Li kondukas min.

Li kvietigas mian animon;

Li kondukas min lau vojo de la vero, pro Sia nomo.

Ecx kiam mi iros tra la valo de la densa mallumon,

Mi ne timos malbobon, cxar Vi estas kun mi;

Via bastono kaj apogigxilo trakviligos min.

Vi kovras por mi tablon antau miaj malamikoj;

Vi sxmiris per oleo mian kapon,

mia pokalo estas plenigita.

Nur bono kaj favoro sekvos min en la dauro de mia tuta vivo;

Kaj mi restos en la domo de la Eternulo eterne.

 

 


Lord's Prayer - La Patro Nia

 

Patro nia, kiu estas en la cxielo, Via nomo estu saktigita.

Venu Via regno, plenumigxu Via volo, kiel en la cxielo, tiel ankau sur la tero.

Nian panon cxiutagan donu al ni hodiau.

Kaj pardonu al ni niajn sxuldojn, kiel ankau ni pasdonas al niaj sxuldantoj.

Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.

Cxar Via estas la regno, kaj la forto, kaj la gloro, eterne.

Amen

 


Creeds

Nicene Creed

"Mi kredas en unu Dion, la Patron cxiopovan, farinton de cxielo kaj tero, de videbla cxio kaj nevidebla. "Kaj en unu Sinjoron Jesuon Kriston, la Filon de Dio solenaskitan, kaj de Patro naskita antau cxiuj epokoj. Dio el Dio, Lumo el Lumo, Dio vera el Dio vera, naskita ne farita, kunsubstanca kun la Patro; per kiu cxio farita estas. Kiu por ni homoj kaj nia savo, subiris el la cxielo. Kaj enkarnigita estas de Spirito Sankta el la Maria Virga, kaj homo farita estas. Krucumite ankau pro ni sub Poncio Pilato, suferis kaj entombigita estis, kaj relevigxis la trian tagon, lau la Skriboj, kaj superiris en la cxielon, sidas dekstre de la Patro. Kaj denove venos kun gloro, por jugxi la vivantajn kaj mortintajn, de kies regno ne estos fino "Kaj en la Spiriton Sanktan, Sinjoron kaj viviganton, kiu el la Patro kaj el la Filo elvenis. Kiu kun la Patro kaj la Filo kune estas adorata kaj kunglorigata; kiu paroladis per la profetoj. Kaj en unu sanktan, katolikan kaj apostolan Eklezion. Mi konfesas unu bapton por pardono de pekoj. Kaj atendas la relevigxon de mortintoj kaj la vivon de la venonta epoko.

Amen

 


Apostles Creed

Mi kredas en Dio la Patro cxiopova, Kreanto de la cxielo kaj la tero. Kaj en Jesuo Kristo, Filo lia sola, Sinjoro nia, kiu estis koncipita de la Spirito Sankta, naskita de Maria Virgulino, suferis sub Pontio Pilato, estis krucumita, mortis kaj estis entombigita, malsupreniris al infero, trian tagon relevgxis el la mortintoj, supreniris al la cxielo, sidas dekstre de Dio la Patro cxiopova, de kie li venos por jugxi la vivantojn kaj la mortintojn. Mi kredas en la Spirito Sankta, sanktan Eklezion katolikan, komunion de sanktuloj, pardonon de pekoj, relevigon de karno kaj vivon eternan.

Amen

 

 


Links

The Holy Bible in Esperanto (http://home.att.net/~el_sxadaj/kbiblio.htm)

Need a hymnal in Esperanto? Take a look at the Himnaro Cigneta at http://www.geocities.com/cigneto/pretaj.html

Protestant and Catholic Liturgies, etc. in esperanto (http://b-eichkorn.homepage.t-online.de/ADORUtuta.html)

A Bible verse for each day of the year, in Esperanto: (http://www.geocities.com/jeraldveit/esperanto.html)

Esperanto Land - A neat little website that has several religion-oriented texts read aloud in Esperanto, including: Footprints in the Sand, The Lord's Prayer, Prayer of Francis Assisi, the Ave Maria...


Yahoo Lists: